ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?


ถ้าคุณเคยมีปัญหาการทำงานร่วมกัน มีอารมณ์ลบ สูญเสียความมั่นใจ การสื่อสารเข้าใจไม่ตรงกัน

มอบหมายงานให้ลูกน้องแต่ไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้


หลักสูตร SMART Coaching and 7C Model ช่วยคุณได้ค่ะ!

NOW AVAILABLE !


฿2,200

SMART Coaching and 7C Model

เครื่องมือในการเรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ช ด้วย 7C เรียนง่าย และใช้ได้จริง!!

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากการเรียนในหลักสูตร SMART Coaching and 7C Model ได้แก่

  1. เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ของ Coaching
  2. SMART Goal
  3. GREAT Model
  4. เรียนรู้ 5 ทักษะการฟังที่ดี
  5. เคล็ดลับการสะท้อนถ้อยคำ
  6. คำถาม 4 มิติ
  7. กับดักการฟัง 4 ด้าน
  8. LIGHT Model
  9. กลุ่มคำถาม Chunk
  10. สรุปการเรียนรู้และ 7C Model

TOP SERVICE TRAINING CO., LTD.


Top Service Training จัดหลักสูตรออนไลน์ เรียนง่าย ใช้ได้จริง

อบรมโดย ดร. ทวีวรรณ กมลบุตร เชี่ยวชาญด้าน Training, Facilitating, Coaching, Consultant